Tvrz Budkov

Tvrz Budkov, někdy též zvaná Rozkoš, je bývalá tvrz později přestavěná na sýpku a poté na obytné stavení nacházející se ve vesnici Budkov. Od roku 1963 patří mezi kulturní památky.
První zmínky o tvrzi pocházejí z roku 1399, kdy patřila k telčskému panství. O sto let později prameny hovoří jako o tvrzi zpustlé. Roku 1921 byla upravena na obytné stavení. Podle posledních výzkumů se zdá, že stavba v minulosti sloužila spíše jako letohrádek než tvrz.
Ves Budkov je poprvé doložena v r. 1399, kdy patřila k telčskému panství. V urbáři telčského panství sepsaném za Zachariáše z Hradce v l. 1561–1567 se uvádí „Budkov a při něm sídlo“. O sto let později byla však již tvrz opuštěna, jak dokládá nápis z r. 1674 v místnosti v přízemí vlevo (dnes zabílený): „Škoda, že toho zámku nechávají.“ V roce 1679 byla tvrz upravena na sýpku a v r. 1921 na obytné stavení. Bývalá tvrz (dnes čp. 19) stojící u rybníka Hejtman. Původně byla tvrz obehnána vyzděným příkopem, dnes zasypaným, do něhož se před založením rybníka přiváděla voda náhonem z potoka tekoucího od Strmilova, zčásti ještě zachovaným.