Etapy Obnovy

 • 2013 pátrání po archivech ohledně původu stavby
 • 2014 ochrana zachovalých prvků krovu „Thermosanací“, ubourání přístavků kůlen, výstavba 2 komínů
 • 2015 obnova a doplnění historického krovu včetně výměny hlavního trámu, rekonstrukce střechy a střešní krytiny, vybourání okenních otvorů- původních a osazení 1. části oken
 • 2016 osazení zbylých oken
 • 2017 obnova a rekonstrukce původní fasády na polovině severní strany, úprava okolí
 • 2018 dokončení rekonstrukce kůlny včetně krovu a střešní krytiny a podlahy v kůlně (kůlna není památkově chráněná)
 • 2019 studna, septik
 • 2020 dláždění kamenných venkovních zídek
 • 2021 provětrávané podlahy v přízemí, tepelné čerpadlo
 • 2022 dřevěné podlahy v patře, podlahy , omítky, dlažby
 • 2023 dokončování interiérů tvrze, vybudování garsoniéry na mlatě, venkovní úpravy, restaurování nástěnných fragmentů